Uthyrning av trailer, maskin- & lastbilssläpp

Hyrestyper

Trailer

Fliegl 2-axl Dolly, Dolly

trailer fliegl 2-axl_dolly dolly
Axel
2

Schmitz Skåptrailer, Skåp

trailer schmitz skaaptrailer skaap
Axel
3

Fliegl Containerchassi, Chassin

trailer fliegl containerchassi chassin
Axel
3

Fryssläp, Släp

trailer - frysslap slap
Axel
4

Doll S3L Jumbotrombon, Trombontrailer

trailer doll s3l_jumbotrombon trombontrailer
Axel
3

HRD Skåpsläp, Släp

trailer hrd skaapslap slap
Axel
4

Krone Gardintrailer, Gardin

trailer krone gardintrailer gardin
Axel
3

Hüffermann 4-axl lastväxlarsläp, Släp

trailer huffermann 4-axl_lastvaxlarslap slap
Axel
4

Hüffermann 3axl lastväxlarsläp, Släp

trailer huffermann 3axl_lastvaxlarslap slap
Axel
3

HRD Skåplink, Link

trailer hrd skaaplink link
Axel
2

Fliegl Maskinsläp, Släp

trailer fliegl maskinslap slap
Axel
4

Fliegl Gardinlink, Link

trailer fliegl gardinlink link
Axel
2

Schmitz Frystrailer, Frys

trailer schmitz frystrailer frys
Axel
3

Fliegl 3-axl Containerlink, Link

trailer fliegl 3-axl_containerlink link
Axel
3

Fliegl 2axl containerlink, Link

trailer fliegl 2axl_containerlink link
Axel
2